groeikriebels.be

Orthopedagogische begeleiding voor kinderen en jongeren,psycho-educatie en relaxatie.

 

 
Ann Bernaerd ° 1974

 

 

  • Orthopedagoge, licentiaat in de pedagogische wetenschappen (universiteit Gent)
  • Geaggregeerde in het onderwijs (universiteit Gent)
  • Relaxatietherapeute (Open Mind)
  • Jarenlange ervaring in het buitengewoon onderwijs (secundair, type 1 OV3)
  • Voortdurende bijscholing in functie van hulp aan kinderen met bijkomende 
  • groeidrempels zoals ADHD, autisme en andere leer- en ontwikkelingsstoornissen
  • Ervaringsdeskundige als mama van 3 kinderen